praha.eu | magistrat.praha.eu | pis.cz
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Pražský hrad I.nádvoří

GPS: 50°5'21.84"N, 14°23'54.96"E

Nejčastěji používaný přístup do komplexu jednoho ze symbolů české státnosti je od západu přes Hradčanské náměstí. Na pylonech vstupní brány do I. neboli Čestného nádvoří Pražského hradu stojí v bojovém nápřahu dva zápasící gladiátoři. Takovýto název monumentálních plastik je asi nejsprávnější, neboť sám autor, pražský sochař Ignác František Platzer (1717-1787), zakladatel slavné rodinné dynastie, nazval své dílo Zápas gladiátorů.

Sochy gladiátorů vznikly v letech 1770-1780 jako součást střední rokokové brány, ohrazení, vytvořené  při přestavbě a rozšíření Pražského hradu za císařovny Marie Terezie. Mříže nejenže umožňují volný průhled do nádvoří, ale zajímavá je i umně vkomponovaná iniciála vrcholící císařskou korunou v jejich horní části, v latinské zkratce MTI (Maria Terezia Imperatrix – císařovna).

U pylonů, na kterých jsou zápasící gladiátoři, dnes stojí bez pohnutí příslušníci Hradní stráže. Ti se v pravidelném rytmu střídají, gladiátoři byli za dobu své existence vyměněni pouze jednou. Platzerovy originály nahradily v roce 1902 kopie od sochařů Čeňka Vosmíka a Antonína Procházky.

Čestné nádvoří spolu se severním a jižním výběžkem tzv. Nového paláce a jeho západním křídlem vzniklo na místě zasypaného hradního příkopu za barokní dostavby pod vedením císařského architekta Nicola Pacassiho. Zakomponována byla i dosud zde volně stojící Matyášova brána, vzniklá za krátkého panování císaře Matyáše. Jelikož byla první barokní stavbou v Praze, říká se, že právě tudy vkročilo do Prahy baroko. U ní též stojí vysoké vlajkové stožáry.

Právě na tomto nádvoří jsou před nastoupenou čestnou jednotkou prezidentem republiky přijímáni význační zahraniční představitelé.